Skriv løs

… og se nu at få det sagt ordentligt

Archive for April 23rd, 2015

Raps som var gul sidste efterår

Her er en mark der havde rigeligt med gule blomster sidste efterår, agersennep. Landbrugsinfo skriver:

Bekæmpelse bør primært rettes mod burresnerre, fuglegræs, hyrdetaske, kamille, valmue, græsukrudt og spildkorn. Bekæmpelse af agersennep er normalt ikke aktuel, da planterne nedvisner ved frost, men den kan optræde så voldsomt, at vinterrapsen strækker sig og efterfølgende udvintrer.

Jeg fandt billeder fra samme mark, 30. september 2014, men desværre ikke helt samme vinkel. Efterårsbilledet er fra en mere flad del af samme mark. På det første efterårsbillede kan man dog se samme ladeskur bagest i markerne.

30.sept.2014: Hvad er dog det? Blomstrer rapsen?

30.sept.2014: Hvad er dog det? Blomstrer rapsen?

Jeg prøvede at komme tættere på:

Vi kører hen til det gule sted

30.sept.2014: Vi kører hen til det gule sted

De blade, som er markeret med rødt, ligner ikke typiske raps-blade

De blade, som er markeret med rødt, ligner ikke typiske raps-blade, det er agersennep

Skrivefelt …

Advertisement

Written by Donald

Thursday, April 23, 2015 at 9:21 GMT+0000

Posted in Mark