Tøm Papirkurven

… og se nu at få det sagt ordentligt

Foreløbig opsummering af økonomi i kystbeskyttelse

Hvordan man bygger diger i vadehavet, – et foreløbigt skøn fra en amatør i færd med at orientere sig (for evt. at give input til kommunalbestyrelsen).

Jeg tror at diger med store mængder sten og cement var for kostbare at bygge indtil for bare 20 år siden, og man valgte at bygge diger af sand og derefter lave overflader, som kunne beskytte mod udvaskning.

Jeg tror at man regnede med at et dige skulle kunne modstå en storm i 12 eller 24 timer, og at man efterfølgende måtte være parat til reparationer – derfor byggede man ikke digerne, så de kunne modstå en “10-års hændelse” og slet ikke “en 100-års hændelse”.

Udtrykket 100-års hændelse betyder i denne sammenhæng en storm, der er kraftigere end nogen storm de sidste 100 år.

Der er åbenbart ikke nogen, som mener at der kunne være økonomi i at bygge et dige, som kan holde stand i mere end 24 timer til en 100-års storm. Og en 1000-års storm kommer åbenbart slet ikke på tale, men det kan der være flere grunde til. Når man bygger fler-dige systemer, vil et mindre digebrud ét sted ikke nødvendigvis blive en katastrofe alle andre steder.

Der kan endvidere være det problem med dige-økonomi, at hvis digerne holder, så vil den almindelige stemning i befolkningen være at de styrende og planlæggende organer har brugt for mange penge. Med andre ord, sammenhængen mellem resultat og belønning er ikke intuitiv: Hvis der er oversvømmelser, vil digebygnings-industrien få flere penge, mens den, hvis digerne holder, vil blige kritiseret.

De nyeste forslag jeg har set til forstærkning af diger indeholder store mængder cement og bølgebrydere af cement-klodser – men jeg ved i sagens natur ikke meget om det og forsøger fortsat at finde så mange kilder at jeg kan danne mig et skøn over det nødvendige vidensniveau hos politiker, ingeniørfirma og entreprenør (skal kunne mere end at køre en gummiged).

(skriv …)

Advertisements

Written by Donald

Friday, February 27, 2015 at 4:34 UTC

Posted in Vandbyggeri

2 Responses

Subscribe to comments with RSS.

 1. Det er sandelig en interessant analyse. Det kan næppe lade sig gøre at gøre alle tilpas, når der skal planlægges og bygges diger. Men ingen har vel lyst til oversvømmelser som i Holland i 1952 (1953?).
  Jeg går ikke ud fra du tænker på diger i nabolaget, men indretninger, der kan forhindre at det halve af Sjælland forsvinder i havet ved en 1000-års-storm. Eller er diger i denne sammenhæng nogle i vandet liggende indretninger?

  Jørgen

  Friday, February 27, 2015 at 15:04 UTC

  • Det er noget i den retning, jeg tænker på, Jørgen – men først vil jeg finde ud af hvad borgere og styrelser i Holland og Tyskland tænker om vadehavsøerne (Terschelling og nordpå eller Sild/Sylt og sydefter) og hvordan de nyeste diger og skrænt-beskyttelser laves. AagePK har fundet en rapport fra inspektion af kysterne på Ærø. Der tales også om langtidsholdbare beskyttelser.

   Donald

   Friday, February 27, 2015 at 20:54 UTC


Comments are closed.