Tøm Papirkurven

… og se nu at få det sagt ordentligt

Archive for December 4th, 2014

Malmkanal, Erzkanal – Hebewerk-III

Quiz: Hvordan får man lettest malm – eller tunge sten, tungt gods – transporteret opstrøms? i 1786?

Staten (Frederik den andens stat) havde miner i Rothenfurth nær Freiberg. Freiberg ligger 25 km. fra Dresden og 80 km. sydøst for Leipzig. Minerne kaldes Churprinz for nemheds skyld. Det var nogle af de rigeste sølvminer i det tyske område. Malmen skulle bearbejdes i Hütten, smelteværker, som lå 4-5 kilometer væk, men det var meget dyrt og besværligt at transportere malmen med hestevogne. Det ville være godt at kunne sende det på pramme til Halsbrücke, men strømmen var for stærk.

Vorgeschichte

Die staatliche Grube Churprinz Friedrich August Erbstollen (kurz auch: Churprinz) in Großschirma war eines der reichsten Bergwerke des Freiberger Reviers. Das hier geförderte Erz musste etwa 5 Kilometer talaufwärts zur Hütte nach Halsbrücke befördert werden, da die Verhüttung im Freiberger Revier dort und in Muldenhütten konzentriert wurde. Der Transport mit Pferdefuhrwerken war jedoch umständlich, zeitraubend und kostenintensiv.

Det var så dagens tysk-lektion! Utroligt så godt Google Translate klarer det (til engelsk – oversættelse til dansk er temmelig dårlig):

Prehistory

The State mine Churprinz Friedrich August Erbstollen (briefly also: Churprinz) in Großschirma was one of the richest mines of the Freiberg mining area. The extracted ore here had to be transported to the hut after Halsbrücke about 5 km up the valley, as the smelting in the Freiberg district was concentrated there and in Muldenhütten. However, transport horse-drawn carriage was cumbersome, time consuming and costly.

Et kort fra 1786 over kanalen til malmtransport fra mine til udsmeltning (Hütten betyder smeltning)

Et kort fra 1786 over kanalen til malmtransport fra mine til udsmeltning (verhüttung betyder smeltning)

Kurprins-bjergværkskanalen set i 2011 er ikke i brug

Kurprins-bjergværkskanalen set i 2011 er ikke i brug

Løsning: Man bygger en sidekanal og hæver prammene op, så de kan glide nedstrøms. [Eller næsten-uden-strøms.] Det tog 1 times tid for 6 mand at hive en pram de små 7 meter op til en kanal, hvor transporten kunne foregå uden større modstand fra strømmen.

Økonomien gjorde det store arbejde muligt: Minerne gav en indkomst på 24000 Thaler, og det var nok til at dække 3-400 menneskers løn! og iøvrigt kostede det 2000 Thaler at anlægge denne første Churprinz kanal – med det første (omend primitive) hæveværk i mands minde. Det er muligt at AagePK kan få mere ud af Wikipedia-artiklen, men jeg kan ikke finde svar på, om pramdragerne fik medstrøm eller en lille modstrøm efter byggeriet af Kahnhebehaus i Churprinz Bergwerkskanal.

Det var dog ikke muligt at bygge en kanal hvor prammene kunne glide ned af af sig selv – så vidt jeg kan forstå var terrænforholdene ikke til det. Kanalen var én af mange, og der var også mange miner, mange lysskakter, som behøvede vandkraft til ventilation. Der blev også bygget en anden kanal med “pram-hæveværk”, Voigtsberg kanalen.

==================================================================

Voigtsberg hæveværk

Voigtsberg hæveværk

Voigtsberg hæveværk med kanalen i baggrunden

Voigtsberg hæveværk med kanalen i baggrunden

Kommentarer …

Tekniske mindesmærker - DDR frimærker - med bl.a. Kahnhebehaus Rothenfurth

Tekniske mindesmærker – DDR frimærker – med bl.a. Kahnhebehaus Rothenfurth

Tak til Wikipedia, Deutsche Phototek og “Unukorno” for billeder og fotos.

Written by Donald

Thursday, December 4, 2014 at 16:53 GMT+0000

Posted in Byggeri, Vandbyggeri