Tøm Papirkurven

… og se nu at få det sagt ordentligt

Archive for November 20th, 2014

Det gamle Danmark skal bestå

Eller skal det? Der er ikke ret meget “Gammelt Danmark” over landskaberne heromkring, fra Tisvilde til Hillerød. Overskriften er en kende ironisk: Kortene her viser hvor meget forandret området er blevet ved generationers hårde arbejde med at styre vandløbene. I P.V. Globs bog om Mosefundene, Tollundmanden med flere, viser han et billede af skrænterne mod et vandhul, bevokset med pilekrat, ask, eg, birk, – lystræer, som har udgjort et uigennemtrængeligt krat indtil engang i vikingetiden, hvor man begynder rydninger, Hilleryd (-rød), Skæryd, Markaryd, Nelleryd – for blot at nævne nogle. Hvis ikke menneskene havde fået styr på vandløbene, ville der stadig være mose og sump over det meste af Nordsjælland.

Hvordan jeg læser kortene: På det ældste (klik for “more”, nederst) kan man se hvad jeg tror er en sognegrænse, vist med violet bred kant. Denne kant følger et ældre vandløb, der imidlertid er så liiige, at det må være gravet i forne tider. Gribskovs historie og sandflugts-historien fra 1700-tallets begyndelse viser, at disse egne blev styret af en (eller flere) tyske skovriddere, som gik ind for gravning af grøfter – tænk på hvordan landskaberne ser ud, når man kører fra Hamborg mod Bremen eller til Groningen i Amsterdam, alle de våde og halvvåde områder er drænet og lange lige grøfter er gravet, så jorden kan dyrkes.

Desuden ser jeg at det sted, som lå skjult bag bakkerne i forrige indlæg, hedder Laugø Bro. De to “nyere” huses placering må skyldes at her før broen var et vadested. Middelaldervejen har undgået sump og krat. Laugø bro er et højerebeliggende sted end de enge og vandhuller, der ligger til nordøst og sydvest. Vandet kommer fra de højereliggende bakkedrag. Et par steder på egnen her kan man stadig se kilder, som springer ud fra en bakkeskråning.

Hvad jeg mere kan få ud af det? Ikke andet end at det tilfredsstiller min nysgerrighed i en grad, der rigeligt var de to timers arbejde værd! 🙂

Jo – en ting mere: Der er så mange vandløb og grøfter, at hvis man indfører en 10-meters grænse mod ALLE vandløb, kanaler og render, for dyrkning og især gødskning, så vil der næsten ikke være dyrket område tilbage.

Moderne kort med oversigt over vandløb og render/grøfter

Moderne kort med oversigt over vandløb og render/grøfter (ved klik/følg link kan man se lidt flere detailler på dette kort)

Read the rest of this entry »

Written by Donald

Thursday, November 20, 2014 at 13:00 GMT+0000

Posted in Mark