Tøm Papirkurven

… og se nu at få det sagt ordentligt

Archive for September 17th, 2014

Canada popler langs Laugøvej

Dette er et forsinket indlæg – som det jo somme tider er med blogg-indlægg-skrivning, så må det somme tider vige for andet arbejde.

Disse billeder er et forsøg på at vise plantens mange karakteristiske former – det skal være muligt at se helheden og detaillerne.

Overblik: Til venstre (nordsiden) stod en canadapoppel, som væltede i Stormen Bodil

Overblik: Til venstre (nordsiden) stod en canadapoppel, som væltede i Stormen Bodil

Man kan se, at rødderne fra den væltede poppel har dannet ekstra mange rodskud; canadapoplerne langs med vejen her danner allesammen sideskud ud fra højtliggende rødder, men rødderne, som tilhørte den væltede poppel der stod her, har en vældig styrke og har dannet mange flere rodskud og de har nået en anseelig højde. Dog må man tænke at nogle af skuddene er ældre – vejmanden rydder kun grøftekanten mod vejen. Inde (nordsiden) til venstre kan man se nogle skud, som er flere år gamle og som har fået lov til at gro videre og blive til nye hele træer.

Over på sydsiden - nærbillede af barken på det karakteristiske træ

Over på sydsiden – nærbillede af barken på det karakteristiske træ

Rodskuddene er allesammen friske og kraftige

Rodskuddene er allesammen friske og kraftige

Inde til venstre ses rodskud, som har fået lov at udvikle sig til helt træ

Inde til venstre ses rodskud, som har fået lov at udvikle sig til helt træ

======================================================================

Når vinden vender bladene kan man se de stadig har sølvgrå undersider

Når vinden vender bladene kan man se de stadig har sølvgrå undersider

De friskeste skud er mere spidse

De friskeste skud er mere spidse

======================================================================

Billederne er fra første september, og bladene på disse skud er allesammen så friske og sygdomsfri

Billederne er fra første september, og bladene på disse skud er allesammen så friske og sygdomsfri

Bladenes form ændrer sig, tror jeg, fra meget indskårne når de springer ud til mindre indskårne, når de har foldet sig helt ud

Bladenes form ændrer sig, tror jeg, fra meget spidse når de springer ud, til lidt bredere, knap så spidse, når de har foldet sig helt ud

======================================================================

Samme træ som på første billede, et kig den anden vej - bilen ses i baggrunden

Samme træ som på første billede, et kig den anden vej – fotograf-bilen ses i baggrunden

Written by Donald

Wednesday, September 17, 2014 at 10:38 GMT+0000

Posted in Skov og have