Tøm Papirkurven

… og se nu at få det sagt ordentligt

Rullesten, den oprindelige mening af ordet

Det ses at der er lag og at der ligger runde sten inde i laget i skiftende tæthed

Det ses at der er lag og at der ligger runde sten inde i laget i skiftende tæthed

Når der ligger runde sten, må der have været lavt vand, som har rullet stenene rundt i nogle årtier eller hundreder og derved slebet dem runde. Havniveauet har derefter sænket sig, eller landet har hævet sig, og den tidligere havbund er blevet til en strandeng, salteng, og derefter til en strandskov, som vi ser den i dag. Der er 3-4 niveauer med “rullesten”.

Uden at gøre mig til expert på området vil jeg mene at der er et tættere, tykkere lag humusholdigt sand øverst, et lag, som har eksisteret så længe at planterne har nået at danne 10 – 20 cm sandet muldjord. Men det er faktisk ikke ret lang tid, der skal til at danne et lille lag muld. Digter Per Højholdt skrev engang et lille essay om hvad der sker, når man lægger en sten i sin have. Man kan jo dårligt komme til at slå græs lige hen til stenen, og efterhånden vokser der planter op omkring stenen – hvis man ikke går og hiver op. Hvis stenen er et cement-kloaklåg, vokser mos og græs henover i løbet af et par år.

Her ses det tydeligere at laget går langs brinken eller skrænten hele vejen hen

Her ses det tydeligere at laget går langs brinken eller skrænten langt henad stranden – har det været her, der var en fjordarm til Arresø?

Kommentarfelt:

Længere henne stod nogle træer uden jord – jorden var skyllet væk af de seneste storme, men lidt jordforbindelse var der dog og træet havde sat nogle få nye skud.

Træerne er skyllet fri af stormene

Træerne er skyllet fri af stormene

Kan man se at det er et skud øverst til højre?

Kan man se at det er et skud øverst til højre?

Advertisements

Written by Donald

Monday, June 30, 2014 at 14:37 UTC

Posted in Skov og have

6 Responses

Subscribe to comments with RSS.

 1. Det så da ut til at det var flere skudd på treet? Eller ble jeg lurt av lyset?
  Klem på deg 🙂

  Mormor

  Monday, June 30, 2014 at 15:18 UTC

  • Ja, Mormor, det ser ud som om der er flere skud, men det, som ses i profil øverst til højre er tydeligst. Jeg kunne se at træet havde en rod der havde forbindelse til skrænten, men det var kun en lille forsyningskilde, så man må næsten tro at træet går ud efterhånden – men måske en lille del overlever.
   Klem på dig 🙂

   Donald

   Monday, June 30, 2014 at 21:12 UTC

 2. Hydraulik og aerodynamik er noget sjovt noget. Lægger du en sten på stranden, går der ikke længe, som du skriver, før der samler sig sand, som regel i læsiden til den fremherskende vind. Ligeså med sten i vandet. Så vind og vand kan relativt hurtigt ændre hele landskaber, danne vandreklitter og lukke fjordarme af som nor, siden strandsøer. På Skagen hælder Grenen længere mod øst hvert år, en gang bliver Aalbæk bugt måske et nyt Haff, som i ØstPreußen.

  AagePK

  Monday, June 30, 2014 at 15:43 UTC

  • Hvis stenene er slebet runde, så må det da være en gammel strand, man kan se, ikke? Jeg kan huske at jeg som skoleelev var på en lejrskole på Sjællands Odde med nogle lærere, som viste os en “gammel strandlinie” eller gammel kystskrænt. Sådan en er der også længere inde i Tisvilde hegn – en høj en, 10-15 meter, som omtales i Naturstyrelsens tur-folder.
   Den gamle ruin, Asserbo Slotsruin, som ligger 20 min. gang inde i Tisvilde Hegn, har også ligget i et “nor”, et sted med forbindelse til havet. Jeg tror at det er gået sådan som du skriver: Vand og vind og flyvesand har ændret landskabet og afsnæret den del. Men det er længere siden – man skal endnu længere tilbage i tiden før Arresø var en slags fjordarm eller brakvands-sø, det var i hvert fald det resultat, jeg kom til sidste gang jeg googlede og søgte efter geologisk historie for området.

   Tak for den interessante kommentar!

   Donald

   Monday, June 30, 2014 at 21:17 UTC

 3. Ja, landskabet forandres ustandseligt. Spørgsmålet er så, om den kystlinie på billedet er dannet under- eller efter istiden -eller lidt af begge dele.
  Er det ikke et billede på, at jorden på stedet oprindeligt var ganske god (De brunlige faste lang i bunden) og først senere kom overgræsningen og tilsandingen ( De øverste ca. 50 cm.)?
  Der kan vel skimtes et tyndt sort muldlag på få cm. mellem lagene?

  Det skal der vist en geolog ind over for at afgøre.

  Farmer

  Tuesday, July 1, 2014 at 3:39 UTC

  • Efter at have læst på Naturstyrelsen og andre steder igen, så kan jeg sige at du ser rigtigt, Farmer:

   Kystskrænten længere inde fra “stenalderhavet” for 4000 år siden, og de 4-600 meter kystskov har så ligget der og er vokset på den hævede havbund, indtil overgræsning medførte sandflugt. Derfor:

   Brun muld nederst over den hævede havbund, og mere sand end muld i det øverste lag, som er blevet fortykket flere steder (ikke lige her – det er et atypisk sted) med sand.

   Donald

   Tuesday, July 1, 2014 at 8:58 UTC


Comments are closed.