Tøm Papirkurven

… og se nu at få det sagt ordentligt

Archive for June 2014

Rullesten, den oprindelige mening af ordet

Det ses at der er lag og at der ligger runde sten inde i laget i skiftende tæthed

Det ses at der er lag og at der ligger runde sten inde i laget i skiftende tæthed

Når der ligger runde sten, må der have været lavt vand, som har rullet stenene rundt i nogle årtier eller hundreder og derved slebet dem runde. Havniveauet har derefter sænket sig, eller landet har hævet sig, og den tidligere havbund er blevet til en strandeng, salteng, og derefter til en strandskov, som vi ser den i dag. Der er 3-4 niveauer med “rullesten”.

Uden at gøre mig til expert på området vil jeg mene at der er et tættere, tykkere lag humusholdigt sand øverst, et lag, som har eksisteret så længe at planterne har nået at danne 10 – 20 cm sandet muldjord. Men det er faktisk ikke ret lang tid, der skal til at danne et lille lag muld. Digter Per Højholdt skrev engang et lille essay om hvad der sker, når man lægger en sten i sin have. Man kan jo dårligt komme til at slå græs lige hen til stenen, og efterhånden vokser der planter op omkring stenen – hvis man ikke går og hiver op. Hvis stenen er et cement-kloaklåg, vokser mos og græs henover i løbet af et par år.

Her ses det tydeligere at laget går langs brinken eller skrænten hele vejen hen

Her ses det tydeligere at laget går langs brinken eller skrænten langt henad stranden – har det været her, der var en fjordarm til Arresø?

Kommentarfelt:

Længere henne stod nogle træer uden jord – jorden var skyllet væk af de seneste storme, men lidt jordforbindelse var der dog og træet havde sat nogle få nye skud.

Træerne er skyllet fri af stormene

Træerne er skyllet fri af stormene

Kan man se at det er et skud øverst til højre?

Kan man se at det er et skud øverst til højre?

Advertisements

Written by Donald

Monday, June 30, 2014 at 14:37 UTC

Posted in Skov og have

Solnedgang nr. 2 – en anden slags

Hvad kameraet kunne – og ikke kunne (af ca. 20 billeder var der nogle stykker, som jeg synes fortæller en historie)

Manuel afstandsindstilling: Når man bruger zoom funktionen, skifter den tidligere indstillede “manuel focus” – det gør det meget svært at fotografere zoom motiver, hvor afstandsindstillingen skal stå på “uendelig”. Når man ved det kan man lige akkurat undgå fejltagelser, men det tager tid.

Kommentarer …

Written by Donald

Monday, June 30, 2014 at 0:01 UTC

Posted in Carpe Noctem

Sommeraften – den magiske time

Af en eller anden grund ville automatikken gerne lykkes med at fange det forunderlige aftenlys ved stranden. Det var egentlig en dødkedelig gråvejrsdag, men alligevel kom der et blåligt skær med en anelse rødt på det nøjagtige tidspunkt, da solen gik ned bag skydækket.

Det var rart at se at der var sket noget siden sidst, stormskaderne var ved at blive udbedret

Det var rart at se at der var sket noget siden sidst, stormskaderne var ved at blive udbedret

Den tradition, at tage ud til stranden ved solnedangstid, er udbredt her på egnen, dog mest når det er skyfrit!!!

Written by Donald

Sunday, June 29, 2014 at 11:39 UTC

Posted in Carpe Noctem

Ribs

Usprøjtede - de ser ret sunde ud

Usprøjtede – de ser ret sunde ud

Bortset fra at de hvert kvarter dagen igennem bliver udsat for dieselrøg, så er disse ribs ikke blevet behandlet kunstigt.

Enorme klaser, billedet yder ikke retfærdighed fordi klaserne gemmer sig under bladene

Enorme klaser, billedet yder ikke retfærdighed fordi klaserne gemmer sig under bladene

Written by Donald

Saturday, June 28, 2014 at 0:01 UTC

Posted in Skov og have

Vindaks overskygger hvede

Billeder fra 26. Juni:

Man ser tydeligt at vindaks også er begyndt at vokse over hveden i kanten af marken, som er sprøjtet mere end midten af marken

Man ser tydeligt at vindaks også er begyndt at vokse over hveden i kanten af marken, som er sprøjtet mere end midten af marken; når hveden skygges, bliver udbyttet mindre, og det er en katastrofe med de marginer der er i dag

Zoom på det sted, hvod man kan se overgangen fra sprøjtet til ikke sprøjtet område - da det var vindstille, kan man se meget tydeligere end tidligere billeder

Zoom på det sted, hvod man kan se overgangen fra sprøjtet til ikke sprøjtet område – da det var vindstille og kraftigt sollys, kan man se nogle detaljer

Første gang jeg så forskel mellem yderzonen og midten af marken troede jeg det var en lidt anden farve på bladene på hveden, som gjorde, at yderbanen, forlandet, skinnede på en anden måde. Men det var vindaks, noget som Farmer så med det samme.

Gad vide hvad økologerne siger om vindaks i år! 🙂

Written by Donald

Friday, June 27, 2014 at 11:18 UTC

Posted in Mark

Mennesket tæmmede ilden II

Ummiddelbart ser det pænt ud - nedbrændt og med en kant omkring

Ummiddelbart ser det pænt ud – nedbrændt og med en kant omkring

Sankt Hans [jeg nægter at skrive Sankt Hans i eet ord og med smaa bogstaver. Sankt Hans, propr. [saɳdˈhans; undertiden sand-] (ogs. Sankt Johannes. se u. bet. 1 og 4). … *
Roser og Akkeleier,
Lavendel og Rosmarin
Skal staae i Havens Løkke
Fra Vaar til Sancte Hans.
Winth.​HF.324.

*
den skønneste Krans
blir dog din, Sante-Hans
(dvs.: midsommer er den skønneste tid)!
Drachm.​DVE.147.
Er dette “Sante-Hans” mon en stavefejl fra Drachmanns hånd?]

Bålet her i grundejerforeningen var præget af at der er mange, mange træer, som skal beskæres og fældes.

Det var ca. 4 gange så stort som bålet jeg var med til (se billeder her.)

Hvad så, lovgivere? Hvis man kun må lave ét bål om året, så glemmer mennesket kunsten at tæmme ilden, ikke?

Men syd for var varmeudtrålingen så stor at græsset blev antændt! Og babyerne græd!

Men syd for var varmeudtrålingen så stor at græsset blev antændt! Og babyerne græd! fortalte nr.14

Det så ellers ikke så stort ud, bålet, et par uger før Sankt Hans:

Vores grundejerforenings bål, som det så ud sidst i Maj måned

Vores grundejerforenings bål, som det så ud sidst i Maj måned

Written by Donald

Thursday, June 26, 2014 at 14:19 UTC

Posted in Carpe Diem

Minde om redningshuset v. Vejby Strand

Skrænten ved Vejby Strand har engang været mindre udsat end i dag, der har været fiskeri fra stranden, og endda 100 m. strandenge så vidt jeg ved

Skrænten ved Vejby Strand har engang været mindre udsat end i dag, der har været fiskeri fra stranden, og endda 100 m. strandenge så vidt jeg ved – i dag er der lavet en ny kystsikring, som med sit brede bælte af store sten skal holde vandet på afstand

Her ses en betonklods som er resterne af et redningshus og en befæstet vej ned til redningshuset af beton - med en redningsbåd; længere henne lå der nogle joller trukket op på land

Her ses en betonklods som er resterne af et redningshus og en befæstet vej ned til redningshuset af beton – med en redningsbåd; længere henne lå der nogle joller trukket op på land

Resterne af redningshuset - betonklodser, kastet rundt af brændingen

Resterne af redningshuset – betonklodser, kastet rundt af brændingen og nu også af en gravemaskine

Kommentarer …

Written by Donald

Wednesday, June 25, 2014 at 10:42 UTC

Posted in Byggeri