Skriv løs

… og se nu at få det sagt ordentligt

Archive for April 27th, 2014

Blomstersprog

Forglemmigej. Forglem mig ej.
Kærminde. Kært minde.
Kærmindesøster. Kært minde, søster.

Kærmindesøster, hvordan er den hoppet fra benveden over til hæggestubben?

Kærmindesøster, hvordan er den hoppet fra benved-stedet over til hæggestubben?

Alle af samme slægt, Rublad-familien (Boraginaceae), som også omfatter kulsukker, lungeurt, hjulkrone, honningurt, slangehoved og mange flere.

In a German legend, God named all the plants when a tiny unnamed one cried out, “Forget-me-not, O Lord!” God replied, “That shall be your name.”

Jeg kan godt lide Tyske legender fortalt på Engelsk.

Prior to becoming the tenth province of Canada in 1949, Newfoundland (then a separate British Dominion) used the forget-me-not as a symbol of remembrance of that nation’s war dead. This practice is still in limited use today, though Newfoundlanders have adopted the Flanders Poppy as well.

Gad vide om man kan kultivere dette kunstneriske udtryk ...

Gad vide om man kan kultivere dette kunstneriske udtryk …

Det er forholdsvis nemt at fjerne nogle af de store mælkebøtter

Det er forholdsvis nemt at fjerne nogle af de store mælkebøtter

==============================================================
“Spring” til kommentarer.
Læs kun dette hvis du ikke kan lade være, det er klip fra Wikipedia mest for min egen skyld:

Rublad-familien (Boraginaceae) består af 148 slægter og mere end 2700 arter. Familien er udbredt med arter over hele kloden, fraregnet Antarktis.

Myosotis (/ˌmaɪ.əˈsoʊtɪs/;[2] from the Greek: “mouse’s ear”, after the leaf) is a genus of flowering plants in the family Boraginaceae (or Cynoglossum family) that are commonly called forget-me-nots.[3] Its common name was calqued from the French, ne m’oubliez pas and first used in English in c. 1532.

Widely cultivated throughout the temperate world, it is particularly associated with spring bedding schemes involving other spring-flowering subjects, notably daffodils, tulips, wallflowers and primulas.

Lungeurt (Pulmonaria) er en slægt med 16 arter, som er udbredt i Europa, Lilleasien, Kaukasus samt Central- og Øsrasien, men med tyngdepunktet i det sydøstlige Europa. Slægten er dog yderst kompleks, for der eksisterer mange overgange mellem de enkelte arter og hybride former, og det er ofte kun muligt at artsbestemme planterne ved kromosomanalyser. Angivelserne i litteraturen af udbredelsesområder kan derfor være behæftet med fejl. Her beskrives kun de arter, som er vildtvoksende i Danmark eller som dyrkes her.

Advertisement

Written by Donald

Sunday, April 27, 2014 at 9:02 GMT+0000

Posted in Skov og have