Tøm Papirkurven

… og se nu at få det sagt ordentligt

Archive for April 24th, 2012

Fiskehejren fløj ud af billedet for 15 sekunder siden …

Efter at være cyklet hele vejen ad Tipvognsstien fandt jeg stien ned til åbrinken – sidste år var den ikke markeret, men nu er det tydeligt, hvor man må gå mellem parcellerne.

Man skulle tro man havde lært det, når gæssene lige var blevet fornærmede og var fløjet - men de to fiskehejrer 10 meter væk fik lettet inden jeg nåede at tage dette billede af Holbro Å

Holbro Å den anden vej modstrøms - mod syd, man kan skimte cementmandens gule silo i det fjerne - et gåsepar lettede og fløj ud af billedet!

Gæssene fra før landede, hvor de ikke kunne se mig, og jeg sneg mig om bag en busk og fik et billede

Men da de så kamera-øjet begyndte de at skræppe op! Jeg lod dem skræppe et stykke tid, så lod jeg dem få fred. De holdt faktisk op med at skræppe, da jeg gik.

Kommentarer

Advertisements

Written by Donald

Tuesday, April 24, 2012 at 18:06 GMT+0000

Posted in Carpe Diem