Tøm Papirkurven

… og se nu at få det sagt ordentligt

Archive for November 5th, 2011

Vejby Kraft- Varme

Der arbejdes på en ny tank til kraftvarmeværket i Vejby

Solfangeranlæg

Bestyrelsen stoppede midlertidigt solfangerprojektet i slutningen af marts som følge af en indsigelse fra naturgasselskabet HMN til Energiklagenævnet. Gasselskabet begrundede indsigelsen med, at projektet efter deres mening ville give et samfundsmæssigt, økonomisk underskud. Indsigelsen ville, selv om den evt. blev afvist af Energiklagenævnet, forsinke projektet så meget, at det tidligst kunne stå færdigt en gang i november, hvor der ikke ville være varme at hente fra solen til finansiering af projektet. Derfor det midlertidige stop.

Gasselskabet trak indsigelsen tilbage i begyndelsen af juni, og projektet blev straks startet op igen. Lige efter sommerferien opføres den nye akkumuleringstank, og i løbet af efteråret vil solfangerarealet blive afrettet og punktfundamenter støbt samt de nødvendige varmeledninger lagt i jorden. Solpanelerne kan da sættes op tidligt i foråret, så hele anlægget er klar til at producere solvarme i lørbet af maj måned næste år.

Vejby Kraftvarmeværk vil hente solens varme ned i den nye akkumuleringstank

Samme motiv, samme tidspunkt, samme sted - men vidvinkel og auto-belysning; ved museklik med markøren over billedet hentes større format

Kommentarer?

Written by Donald

Saturday, November 5, 2011 at 11:51 GMT+0000

Posted in Brok