Skriv løs

… og se nu at få det sagt ordentligt

Archive for September 29th, 2010

Natbillede

Sig månen langsomt hæver

Betragter månens bue!
den kun er halv at skue
og er dog hel og rund.
Så er vel flere sager,
som nu vort hjerte vrager,
fordi vi halvt dem skue kun.

Det er jo næsten en romance.

Advertisement

Written by Donald

Wednesday, September 29, 2010 at 23:25 GMT+0000

Posted in Blogosofi

Bybilleder

Efter gårsdagens micro-blogg-treff skulle jeg “hente bilen” på Øster Alle som jeg har været på så mange gange, og hvor jeg pludselig så noget, som jeg aldrig har lagt rigtig mærke til før, den store bygning, Østre Elektricitetsværk.

En fæstning på Østerbro!

Mens jeg stod og fotograferede kom en rød dame på en rød cykel og spurgte, om der var noget særligt ved stedet. Jeg svarede, at bygningen Østre Elektricitetsværk var så tidstypisk 1890 (det var et gæt), og hun fortalte at som lærerinde havde hun undret sig over, hvor mange store flotte skolebygninger, der stammede fra den tid. Ikke bare i København, men over det ganske land; det er muligt at det er en sandhed med modifikationer, men under alle omstændigheder var der et blomstrende Europa, man oplevede i 1890erne, og man kan i forbindelse med indførelse af elektricitet i København læse, at de store industrier, Carlsberg, B&W og flere ikke kunne vente på Kommunen for at få strøm, men byggede deres egne kraftværker. Efter 1918 (WWI) gik det som bekendt noget dårligere med produktion og fremskridt, med WWII til følge.

Under WWII var man bange for sabotage

“Fæstningen” ligger på Øster Alle som har sin egen wikipedia side!

Alléens træer kom fra Kongens Nytorv, hvor den daværende krins omkring rytterstatuen af Christian 5. blev fjernet. De gamle træer er blevet skiftet ud flere gange, senest ved en fornyelse af gaden i 2010, hvor man dog har opgivet at plante størstedelen af den ene side af alléen for at få plads til flere parkeringspladser.

Den nye Øster Alle ser i mine øjne ikke ud som en allé men som en bygade. Jeg husker den som et sted med træer og plæner. Men heldigvis bliver der plantet flere træer andre steder i byen hvor der før blot var parkering for biler.

Øster Allé med de nye Allé-træer kun i den ene side

Man skimter træerne længere fremme efter (Idræts)Parken kontor og forretningscenter. Træerne er den sidste halve kilometer “Fælled”.

Øster Fælled er en af byens fælleder, dvs. fælles græsningsarealer for kreaturer. Fælleden blev undertiden også anvendt til henrettelser: Det var således her, Struensee og Enevold Brandt blev henrettet 28. april 1772. På en lille høj ud mod Østre Allé står den såkaldte ”Struensee-sten”. Det er en kvartmilepæl fra Ole Rømers opmåling af de danske landveje i 1690’erne, og den har således intet med Struensee at gøre. Men det var i nærheden af dette sted, Struensee og Brandt blev henrettet. Henrettelsespladsen beskrives i samtiden som liggende ”200 alen fra Nøjsomhedsvej”, dvs. omtrent hvor Københavns Idrætspark siden blev anlagt. Det helt eksakte sted kendes ikke, da henrettelsen skete på et træskafot, der var opført til lejligheden.

Det lykkedes ikke rigtigt at tage et 360° panorama; jeg har malet lidt for at afhjælpe de værste huller

Written by Donald

Wednesday, September 29, 2010 at 10:25 GMT+0000

Posted in Blogosofi