Skriv løs

… og se nu at få det sagt ordentligt

Archive for July 23rd, 2010

Paranoia-historier

I denne uge har jeg set to film, som berører, spiller på, paranoia, “Angels Fall”(2005) og “The Forgotten”(2004). Lidt forskellige. En tredie historie, som optager mig, er “The Moustache”.

“The Forgotten” (DR1-22:05) fik ringe anmeldelser (31% RottenTomatoes) og spillede alligevel mere end dobbelt produktionsomkostninger hjem (The film cost $42 million to produce.) Handlingen er totalt fantasi-vanvid, men ikke desto mindre har den en pointe som handler om kærlighed mellem mor og barn.

Hvorfor blev den en publikumssucces? Måske fordi temaet er gribende?

Hvordan husker vi? Hvorfor er hukommelsen somme tider mere værd end papir-notater? Og hvornår er papir-viden mere værd? Den skal jo alligevel først læses!

Advertisement

Written by Donald

Friday, July 23, 2010 at 21:12 GMT+0000

Posted in Blogosofi

Billed ABC::O for Overdrev

Vi er i vores vej gennem alfabetet nået til “O”, og som jeg har gjort i tredie runde vil jeg finde en gammel dansk betegnelse for noget, der har med landskab at gøre: O for Overdrev,

Overdrevet er det område, hvor kvæget drives på græs. Det er en betegnelse, som stammer fra den gamle landsbyform, hvor man var fælles om græsningsområder uden om landsbyernes kerne og (by)marker.

Melby Overdrev set fra Brantebjerg

Kun få steder finder vi betegnelsen Overdrev på moderne kort.

da.Wikipedia.org skriver at ved overgræsning bliver disse områder ugæstfri torneområder, mens de i mere frugtbare egne med mindre græsning bliver til steppe-agtige områder med slåen og tjørn hist og her. Ved siden af overdrevet er der ofte skov, hvor der også kunne være græsning i gamle dage.

Hvis du er vokset op i en storby, har du måske ligesom jeg undret dig over de danske ord, som betegner almindelige begreber for landbefolkningen. Overdrev er samme ord (homonym) som datid af at overdrive. Olsen overdrev altid størrelsen af de fisk, han fangede.

Men her betyder det at drive (kvæget) over, hvilket landsbyens hyrder gjorde hver morgen.

—oooOOOooo—

Hvordan blev ejerskabet af fælles områder delt, efter at landsbyerne ikke længere var en slags kollektiver? Jeg Googlede “Vejby Overdrev”: og fandt en lille beretning om Tisvilde Overdrev og delingen af dette.

Fiskerne havde brugsretten til området nær kysten - vurdering idag 100-200mio.

En del af området vest for Tisvilde var stadig flyvesand, fordi bønderne efter at sandflugten var standset igen lod kreaturerne overgræsse områderne.

Et kig over mod de områder, som for 200 år siden var Tisvilde Overdrev

Se flere ABC’er på abctema.
Se eller skriv kommentarer nedenfor eller KLIK HER.

Written by Donald

Friday, July 23, 2010 at 16:24 GMT+0000

Posted in Blogosofi